Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Rachunkowość budżetowa dla jednostek i zakładów budżetowych – zasady, ewidencje, dylematy

Data szkolenia
2019-03-18
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 04.03.2019 wynosi 360 PLN
Po 04.03.2019 cena szkolenia wynosi 390 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:
Pracownicy działów księgowości jednostek i zakładów budżetowych.

Cel/Korzyści:
Szkolenie ma na celu uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze tych szczególnych zasad rachunkowości budżetowej, gdzie najczęściej popełniane są błędy i nieprawidłowości.

Prowadząca:
Ekonomista – praktyk z doświadczeniem pracy w samorządzie, od 2008 r. trener z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Autorka publikacji w miesięcznikach „Finanse Publiczne” i „Rachunkowość”.

Czas trwania:
9.30-14.30

Cena:
Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,  serwis kawowy i obiad. Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program szkolenia:

 1. Ewidencja należności i dochodów, w tym m.in.: przypisanych, nieprzypisanych, nadpłaty, zaległości, odraczanie terminu płatności, rozkładanie na raty, umorzenia, przedawnienia, należności sporne.
 2. Ewidencja odsetek od należności.
 3. Odpisy aktualizujące należności budżetowe – istota, ewidencja.
 4. Ewidencja wydatków, w tym min.:
 1. wydatki remontowe i inwestycyjne,
 2. zobowiązania i zaangażowanie.
 1. Ewidencja kosztów rodzajowych, finansowych, pozostałych operacyjnych, w tym m.in.: amortyzacja, odsetki od zobowiązań, koszty postępowań spornych i egzekucyjnych.
 1. Ewidencja środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych
  i prawnych po zmianach – nowa Klasyfikacja Środków Trwałych, porządkowanie ksiąg inwentarzowych, zakup, wytworzenie, darowizna, nieodpłatne otrzymanie,  ulepszenia, amortyzacja, likwidacja, inwentaryzacja.
 2. Inne różne wątpliwości ewidencyjne: faktura proforma, kwoty do wyjaśnienia, rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów – możliwe uproszczenia. 
 3. Konta pozabilansowe – zmiany.
 4. Ewidencja wyniku finansowego.
 5. Fundusz jednostki – istota, analityka.
 6. Sprawozdawczość finansowa po zmianach. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń.
 7. Polityka rachunkowości jednostki – co po zmianach powinno się w niej znaleźć?
 8. Sesja pytań i odpowiedzi.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter