Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – ewidencja księgowa, sprawozdawczość, klasyfikacja budżetowa od 1 stycznia 2019 r.

Data szkolenia
2019-03-18
Miejsce szkolenia
Koszalin, ul. Jana z Kolna 38
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 04.03.2019 wynosi 360 PLN
Po 04.03.2019 cena szkolenia wynosi 390 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do pracowników pionów finansowo-księgowych odpowiedzialnych za kompleksowe rozliczanie opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności .

Cel/Korzyści:
Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie zasad rozliczania opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności od 1 stycznia 2019 roku w ewidencji księgowej, sprawozdawczości oraz klasyfikacji budżetowej.

Prowadzący:
Prawnik, specjalista z zakresu finansów publicznych, były inspektor kontroli RIO. Prowadził szkolenia m.in. dla: Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, urzędów miast/ gmin, starostw powiatowych, wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, jednostek systemu pomocy społecznej, placówek oświatowych, ośrodków sportu i rekreacji, instytucji kultury oraz innych jednostek sektora finansów publicznych. Publicysta z zakresu rachunkowości i finansów. Ekspert w zakresie rozliczania podatku od towarów i usług. Stały współpracownik FRDL.

Czas trwania:
9.30-14.30

Cena:
Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,  serwis kawowy i obiad. Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program szkolenia:

 1. Ustalenie dokumentacji dla przypisu należności z tytułu przekształcenia:
 1. zaświadczenie o przekształceniu – wysokość opłaty oraz okres jej wnoszenia;
 2. wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji – roszczenie sporne;
 3. decyzja administracyjna – wysokość opłaty ze skutkiem wstecznym – rok bieżący i lata poprzednie;
 1. Zaliczenie na poczet przyszłych opłat nadwyżki wniesionej opłaty - w przypadku nadpłaty – rozliczenie w latach;
 2. Dopłata do opłaty odpowiadającej różnicy pomiędzy wniesioną opłatą a nową wysokością opłaty – w przypadku niedopłaty;
 3. Opłata za przekształcenie – należność krótkoterminowa , niewymagalna oraz wymagalna, bonifikata , nadpłata w użytkowaniu wieczystym , odsetki , 40 euro;
 4. Termin wniesienia opłaty oraz możliwość rozłożenia opłaty na raty lub ustalić inny termin jej wniesienia, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego – wniosek o zastosowania ulgi – przywrócenie terminu;
 5. Właściciel gruntu będący przedsiębiorcą – rozliczanie opłaty;
 6. Zmiana właściciela w okresie pobierania opłaty przekształceniowej – zasady rozliczeń – stary i nowy właściciel;
 7. Zastosowanie ulg w opłacie za przekształcenie;
 8. Opłata w sprawozdawczości budżetowej oraz sprawozdaniach z operacji finansowych;
 9. Klasyfikacja budżetowa a opłata za przekształcenie;
 10. Podatek VAT a opłata za przekształcenie – najnowsze interpretacje podatkowe - przykłady;
 11. Zastosowanie mechanizmów zawartych w ustawie o gospodarce nieruchomościami do rozliczeń opłaty przekształceniowej;
 12. Zastosowanie mechanizmów zawartych w ustawie o finansach publicznych do rozliczeń opłaty przekształceniowej;
 13. Księgowania związane z kontem 011, 071, 221, 226 , 720 , 760, 840 oraz 800 w związku z opłatą przekształceniową;
 14. Pytania i dyskusja.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter