Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Pracownicze Plany Kapitałowe

Data szkolenia
2020-02-18
Miejsce szkolenia
Koszalin, Rada NOT-u, ul. Jana z Kolna 38
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 04.02.2020 wynosi 407 PLN
Po 04.02.2020 cena szkolenia wynosi 440 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Z powodu technicznej usterki prosimy nie korzystać z elektronicznego formularza  zgłoszeniowego na szkolenie.  

Adresaci:

Pracownicy działów kadr i płac wszystkich jednostek samorządowych, samorządowych jednostek organizacyjnych, pracodawcy instytucji, firm i spółek które będą wdrażały kolejne programy oszczędnościowe w ramach III filara - Pracownicze Plany Kapitałowe.

Cel i korzyści:

Od lipca 2019 r. obowiązkiem naliczania i odprowadzania składek na PPK zostaną objęte podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób. Docelowo objęte będą nim wszystkie podmioty zatrudniające co najmniej jedną osobę. Warto podkreślić, że składki na PPK będą opłacane nie tylko za pracowników, a ogólnie za osoby zatrudnione.

Odpowiemy na pytania: od kiedy i kogo obowiązuje PPK i jak się przygotować do wdrożenia nowych regulacji, które docelowo będą dotyczyć wszystkich, nie tylko duże firmy.

Prowadzący:

radca prawny, właściciel mediator, wykładowca prawa w szkole wyższej, trener w tym prawa pracy z uprawnieniami pedagogicznymi. Jako praktykujący radca prawny ukierunkowuje swoje działania tak, aby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby klienta.

Czas trwania:

9.30 – 14.30

Cena:

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

                                                       Program:

 1. Cel i założenie PPK.
 2. Zasady tworzenia PPK.
 3. Nadzór nad PPK.
 4. PPK a PPE.
 5. Terminy wdrażania PPK.
 6. Wybór instytucji finansowej, procedura, rola ZOZ.
 7. Zasady zawarcia umowy o zarządzanie PPK.
 8. Uczestnictwo w programie: z automatu, na wniosek.
 9. Zasady rezygnacji z PPK.
 10. Przynależność do kliku systemów PPK.
 11. Zmiana podmiotu zatrudniającego a PPK.
 12. Wpłaty podstawowe i dobrowolne finansowane przez podmiot zatrudniający  i przez pracownika.
 13. Preferencje z budżetu państwa.
 14. Deklaracja uczestnika w szczególności o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.
 15. Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w ramach PPK: wypłata, podział środków w razie rozwodu i śmierci pracownika.
 16. Zasady inwestowania środków zgromadzonych w ramach PPK.
 17. Sankcje karne.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter